FINANCIRANJE:

Sklepanje kreditov:

LON kredit je hitri kredit, ki ga kreditojemalec sklene na prodajnem mestu in na odobritev izve v 30 MINUTAH. Namen kredita je izključno za nakup vozila.

Značilnosti hitrega kredita:

 • Maksimalni znesek kredita: do 4.000 EUR
 • Odplačilna doba: do 36 mesecev
 • Prvi obrok se plača na prodajnem mestu z gotovino
 • Kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve
 • Možnost odobritve kredita brez obiska hranilnice

Pogoji za sklenitev kredita:

 • Starost med 18 in 75 let
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Redna ali začasna zaposlitev, status upokojenca ali prejemnik rente
 • Kreditojemalec mora imeti odprt osebni transakcijski račun (TRR) z rednimi mesečnimi prilivi pri eni izmed slovenskih bank oz. hranilnic
 • Čez 605 EUR nakazila z malico in prevozom

Način odplačevanja:

Odplačevanje hitrega kredita poteka preko SEPA direktne obremenitve, v primeru neplačila preko SEPA direktne obremenitve pa preko položnice (UPN nalog), ki jo stranka dobi na domači naslov.

Kreditojemalec mora ob sklenitvi kreditne pogodbe plačati prvi obrok kredita, v katerem so zajeti stroški odobritve in stroški zavarovanja.

Dokumentacija, ki jo mora stranka predložiti trgovcu:

 • Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje – izdano leta 2009 ali kasneje)
 • Davčna številka
 • Izpisek prometa na svojem TRR za pretekli mesec, ki ga stranka vsak mesec prejme po pošti iz svoje banke ali vloga za posredovanje podatkov o prilivu iz plače, ki mu jo banka izda
 • Plačilna lista za zadnji mesec pred odobritvijo kredita oz. odločba ali drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente iz katerega j erazviden podatek o višini pokojnine ali rente (razen v primeru, če je kreditojemalec prejemnik pokojnine ZPIZ-a in je že iz dokumenta o prilivu TRR razviden izplačevalec ZPIZ)